3 Giờ Nhạc Thiền Sâu, Năng Lượng Tích Cực, Cơ Thể Thư Giãn, Chữa Bệnh – 953 -New 2017

3 Giờ Nhạc Thiền Sâu, Năng Lượng Tích Cực, Cơ Thể Thư Giãn, Chữa Bệnh – 953 -New 2017, https://www.youtube.com/watch?v=rAi-hD9Ze9w, 3 Giờ Nhạc Thiền Sâu, Năng Lượng Tích Cực, Cơ Thể Thư Giãn, Chữa Bệnh – 953 -New 2017

Chào mừng bạn đến Thiền và chữa bệnh
Bạn có thể tìm nhiều âm nhạc sẽ giúp bạn thư giãn trên kênh của chúng tôi – Thiền và chữa bệnh. Chúng bao gồm âm nhạc thư giãn sẽ giúp bạn với stress nhẹ nhõm. Hoặc nhẹ nhõm mình khỏi những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và giúp đỡ để tăng cường năng lượng tích cực trong bạn. Nó cũng có thể cung cấp cho các kỹ thuật thiền định của bạn một tăng nếu bạn sử dụng loại nhạc nhẹ nhàng như bạn thiền. Nó cũng có thể có khả năng chữa bệnh, nơi bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tìm thấy bình an nội tâm và tự chữa trị trong vòng có khả năng âm nhạc.
Thiền định và chữa bệnh được phép tải lên video này. Sử dụng âm nhạc này và video trên các kênh khác mà không có sự cho phép trước sẽ được nghiêm cấm.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi về truyền thông xã hội:

Subscribe & More Videos: https://goo.gl/kVUpGP
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
#thiendinhvachuabenh, #thiendinhvachuabenh

rAi-hD9Ze9w , https://www.youtube.com/watch?v=rAi-hD9Ze9w , https://i.ytimg.com/vi/rAi-hD9Ze9w/hqdefault.jpg , 0 , 0.00 , Chào mừng bạn đến Thiền và chữa bệnh
Bạn có thể tìm nhiều âm nhạc sẽ giúp bạn thư giãn trên kênh của chúng tôi – Thiền và chữa bệnh. Chúng bao gồm âm nhạc thư giãn sẽ giúp bạn với stress nhẹ nhõm. Hoặc nhẹ nhõm mình khỏi những cảm xúc tiêu cực như lo lắng và giúp đỡ để tăng cường năng lượng tích cực trong bạn. Nó cũng có thể cung cấp cho các kỹ thuật thiền định của bạn một tăng nếu bạn sử dụng loại nhạc nhẹ nhàng như bạn thiền. Nó cũng có thể có khả năng chữa bệnh, nơi bạn sẽ tìm hiểu làm thế nào để tìm thấy bình an nội tâm và tự chữa trị trong vòng có khả năng âm nhạc.
Thiền định và chữa bệnh được phép tải lên video này. Sử dụng âm nhạc này và video trên các kênh khác mà không có sự cho phép trước sẽ được nghiêm cấm.
Tham gia cộng đồng của chúng tôi về truyền thông xã hội:

Subscribe & More Videos: https://goo.gl/kVUpGP
Thank for watching, Please Like Share And SUBSCRIBE!!!
#thiendinhvachuabenh, #thiendinhvachuabenh , 1502547898 , 3:24 , UCvuka2-RiVc8wHxmD3XB5CA , Thiền định và chữa bệnh , 0 , 0

3 Giờ Nhạc Thiền Sâu, Năng Lượng Tích Cực, Cơ Thể Thư Giãn, Chữa Bệnh – 953 -New 2017

Thể loại:Nhạc Thiền

Nguồn: Youtube

Chúc các bạn xem video trên site xemtivi.xyz thật vui vẻ nhé!