Cô đào hát – Đọc truyện đêm khuya

Cô đào hát – Đọc truyện đêm khuya, https://www.youtube.com/watch?v=fEoefm1Bc3Q, Cô đào hát – Đọc truyện đêm khuya

Truyện ngắn: Cô Đào Hát
Tác giả: Tâm Tâm
Giọng đọc: Vân Anh
Chương trình “Đọc truyện đêm khuya” của Đài Tiếng nói Việt Nam
+ Danh sách phát (220 Truyện ngắn):
– Đọc truyện đêm khuya 1 (110 Truyện ngắn): https://www.youtube.com/watch?v=0QMyRlUAZZ0&index=1&list=PLbMXMB372WXt7H6RMOLnA9dZ_xYEpyIkB
– Đọc truyện đêm khuya 2 (110 Truyện ngắn): https://www.youtube.com/watch?v=WWSowJGMjNs&index=2&list=PLbMXMB372WXtbkCDzAQh_lGHqlMBD49Ib

fEoefm1Bc3Q , https://www.youtube.com/watch?v=fEoefm1Bc3Q , https://i.ytimg.com/vi/fEoefm1Bc3Q/hqdefault.jpg , 9922 , 3.64 , Truyện ngắn: Cô Đào Hát
Tác giả: Tâm Tâm
Giọng đọc: Vân Anh
Chương trình “Đọc truyện đêm khuya” của Đài Tiếng nói Việt Nam
+ Danh sách phát (220 Truyện ngắn):
– Đọc truyện đêm khuya 1 (110 Truyện ngắn): https://www.youtube.com/watch?v=0QMyRlUAZZ0&index=1&list=PLbMXMB372WXt7H6RMOLnA9dZ_xYEpyIkB
– Đọc truyện đêm khuya 2 (110 Truyện ngắn): https://www.youtube.com/watch?v=WWSowJGMjNs&index=2&list=PLbMXMB372WXtbkCDzAQh_lGHqlMBD49Ib , 1406640639 , 28:35 , UCOWv2eWb56vM5Ir7KhErdKw , Thang Phan , 8 , 3

Cô đào hát – Đọc truyện đêm khuya

Thể loại:Nhạc HipHop

Nguồn: Youtube

Chúc các bạn xem video trên site xemtivi.xyz thật vui vẻ nhé!