NCS & IDOL | Summer Special Mix 2016 | Best Music Mix | 1H Gaming Music | Dubstep, Electro …

NCS & IDOL | Summer Special Mix 2016 | Best Music Mix | 1H Gaming Music | Dubstep, Electro …, https://www.youtube.com/watch?v=rjoEbEY3Ikc, NCS & IDOL | Summer Special Mix 2016 | Best Music Mix | 1H Gaming Music | Dubstep, Electro …

Follow me: https://www.facebook.com/Hottest-Media-599933670174956/
NCS & IDOL
Summer Special Mix 2016
Best Music Mix – 1H Gaming Music – Dubstep, Electro House, EDM, Trap
☞ Follow Magic NCS :
Twitter → https://goo.gl/g0MfxG
Facebook → https://goo.gl/lwDzqI
Subscribe → https://goo.gl/IAgUeH
Soundcloud → https://goo.gl/mIYikS

♫ Playlist :
1H Music → https://goo.gl/A4lLxi
Hot Track 2015 – 2016 → https://goo.gl/JZr3DD

Model
Sugimoto Yumi,
Rei Kuromiya
Yamamoto Sayaka

rjoEbEY3Ikc , https://www.youtube.com/watch?v=rjoEbEY3Ikc , https://i.ytimg.com/vi/rjoEbEY3Ikc/hqdefault.jpg , 16778 , 4.29 , Follow me: https://www.facebook.com/Hottest-Media-599933670174956/
NCS & IDOL
Summer Special Mix 2016
Best Music Mix – 1H Gaming Music – Dubstep, Electro House, EDM, Trap
☞ Follow Magic NCS :
Twitter → https://goo.gl/g0MfxG
Facebook → https://goo.gl/lwDzqI
Subscribe → https://goo.gl/IAgUeH
Soundcloud → https://goo.gl/mIYikS

♫ Playlist :
1H Music → https://goo.gl/A4lLxi
Hot Track 2015 – 2016 → https://goo.gl/JZr3DD

Model
Sugimoto Yumi,
Rei Kuromiya
Yamamoto Sayaka , 1500116740 , 56:57 , UCphHP6V-hcKgJ7Uvr6qNTVg , NCS & IDOL , 48 , 8

NCS & IDOL | Summer Special Mix 2016 | Best Music Mix | 1H Gaming Music | Dubstep, Electro …

Thể loại:Nhạc HipHop

Nguồn: Youtube

Chúc các bạn xem video trên site xemtivi.xyz thật vui vẻ nhé!