Nhac Hoa Tau – Những Bản Nhạc Không Lời Hay Nhất Thế Giới 2017

Nhac Hoa Tau – Những Bản Nhạc Không Lời Hay Nhất Thế Giới 2017, https://www.youtube.com/watch?v=Bkim2gf-EdI, Nhac Hoa Tau – Những Bản Nhạc Không Lời Hay Nhất Thế Giới 2017

Nhac Hoa Tau – Những Bản Nhạc Không Lời Hay Nhất Thế Giới 2017
00:00 Tình Nhi Nữ
04:26 Trường Tương Tư
08:42 Nhớ Em Nhiều Hơn
12:07 Mỏi Mòn (Hoàng Hôn)
17:04 Đôi Bướm Bay Lượn
47:55 Tâm Hồn Xao Động
44:27 Thiên Địa Hữu Tình
40:27 Giấc Mơ Một Cuộc Tình
36:56 Tình Thiên Thu
34:30 Thiên Sinh Nhai
29:50 Yêu Thật Lòng Có Được Gì Không?
25:42 Hoa Cúc Dại
20:54 Hồi Tâm Chuyển Ý

Bkim2gf-EdI , https://www.youtube.com/watch?v=Bkim2gf-EdI , https://i.ytimg.com/vi/Bkim2gf-EdI/hqdefault.jpg , 1 , 0.00 , Nhac Hoa Tau – Những Bản Nhạc Không Lời Hay Nhất Thế Giới 2017
00:00 Tình Nhi Nữ
04:26 Trường Tương Tư
08:42 Nhớ Em Nhiều Hơn
12:07 Mỏi Mòn (Hoàng Hôn)
17:04 Đôi Bướm Bay Lượn
47:55 Tâm Hồn Xao Động
44:27 Thiên Địa Hữu Tình
40:27 Giấc Mơ Một Cuộc Tình
36:56 Tình Thiên Thu
34:30 Thiên Sinh Nhai
29:50 Yêu Thật Lòng Có Được Gì Không?
25:42 Hoa Cúc Dại
20:54 Hồi Tâm Chuyển Ý , 1505628000 , 40:44 , UCesNlpx_LrFApDNbbzDbfqQ , bandicang , 0 , 0

Nhac Hoa Tau – Những Bản Nhạc Không Lời Hay Nhất Thế Giới 2017

Thể loại:Nhạc Không Lời

Nguồn: Youtube

Chúc các bạn xem video trên site xemtivi.xyz thật vui vẻ nhé!