Vua Đầu Bếp – Phim võ thuật Hồng Kim Bảo # Tinh hoa võ thuật-Egy1yJctFMM

Vua Đầu Bếp – Phim võ thuật Hồng Kim Bảo # Tinh hoa võ thuật, https://www.youtube.com/watch?v=Egy1yJctFMM, Vua Đầu Bếp – Phim võ thuật Hồng Kim Bảo # Tinh hoa võ thuật

KUNG PHU VUA ĐẦU BẾP
Kung Fu Chefs (2009)
Đạo diễn: Wing Kin Yip
Diễn viên: Cherrie Ying, Hồng Kim Bảo (Sammo Hung), Kago Ai, Ngô Kiến Hào
Thể loại: Phim võ thuật
——————————————
Phim Kung Phu Vua Đầu Bếp Đầu bếp lật đổ Wong Bing-Yi được xác định để giúp Shen Qing tại nhà hàng của mình “Four Seas”. Anh đào tạo một đầu bếp trẻ, Lung Kin-Yat để cạnh tranh với đầu bếp Tin, bếp trưởng tại “Hoàng cung”, cho danh hiệu “Top Chef”.

Egy1yJctFMM , https://www.youtube.com/watch?v=Egy1yJctFMM , https://i.ytimg.com/vi/Egy1yJctFMM/hqdefault.jpg , 712 , 5.00 , KUNG PHU VUA ĐẦU BẾP
Kung Fu Chefs (2009)
Đạo diễn: Wing Kin Yip
Diễn viên: Cherrie Ying, Hồng Kim Bảo (Sammo Hung), Kago Ai, Ngô Kiến Hào
Thể loại: Phim võ thuật
——————————————
Phim Kung Phu Vua Đầu Bếp Đầu bếp lật đổ Wong Bing-Yi được xác định để giúp Shen Qing tại nhà hàng của mình “Four Seas”. Anh đào tạo một đầu bếp trẻ, Lung Kin-Yat để cạnh tranh với đầu bếp Tin, bếp trưởng tại “Hoàng cung”, cho danh hiệu “Top Chef”. , 1504858149 , 1:17:37 , UCZotGkqYGb3ulyhuMQ_5IEg , Tinh Hoa Võ Thuật , 4 , 0

Vua Đầu Bếp – Phim võ thuật Hồng Kim Bảo # Tinh hoa võ thuật

Thể loại:phim võ thuật

Nguồn: Youtube

Chúc các bạn xem video trên site xemtivi.xyz thật vui vẻ nhé!